Tanlirim Yapraq

By Turghun Almas

Tanlirim yapraq, titrap tohtidi
Yurugum dertlik, erkin soqmidi.
Chunki ey yarim, sening halingni
Kurdum pighanda, ghuncha chaghingni

Asilap usup, onbeshke keldi
Tehimu dehshat basti pelakni
Dushmenni bilmay, dostum dap yurup,
Bir namart zalim qanhor ezdi yurakni.

Oyghan ey yarim, raqiplar yaman
Agar oyghanmisang, yighlatur zaman
Mening chirayim, sarghaydi saman
Emdi man kettim, san qalghin aman.